Velkomen til julemarknad

Tuddal Montessoriskule arrangerer saman med Tuddal Montessoriskules FAU årets julemarknad på Fossehalli i Tuddal laurdag 16. november. Inntektene går til materiell for skulen.

Dørene åpner klokka 11 for sal av handarbeid, dei kliss nye Tuddal Montessoriskule-krusa våre, julekaker, julenek, kransekakelotteri og kafé med kaker og graut. Vi har også i år det tradisjonelle årelotteriet i tillegg til at gevinstene frå loddbøkene skal trekkast. Vi har både bankterminal og Vipps i tillegg til vekslepengar.

Vel møtt!

Godkjenning som praksisskule

Tuddal Montessoriskule blei i dag 28.10.2019 godkjend av Waterpark Montessori International som praksisskule for montessoripedagogutdanning. Dette betyr mellom anna at dei av lærarane våre som tek vidareutdanning som montessoripedagogar kan gjennomføre deler av den obligatoriske praksisen her i Tuddal, og at vi kan ta imot studentar frå andre skular som treng slik praksis.

Vi takkar Waterpark Montessori International for tilliten og gler oss til eit fortsett godt samarbeid.

Foreldremøte 11.9.2019

Det er nå nokre veker sidan skulestart, og vi vil minne om foreldremøtet onsdag 11.9.2019 klokka 18.00. Meld gjerne frå om de ikkje kan kome, og nøl ikkje med å ta kontakt om det er noko de lurar på!

Dugnad laurdag 10. august kl. 10 – 15

I forhold til skulestart er vi ganske godt i rute. Tusen takk for all hjelp så langt!

I innspurten treng vi å be om ein liten innsats til for å bli heilt klare til skulestart. Vi treng å flytte nokre møbler, vaske litt og male litt, så skulen blir kjempefin og klar til å ta imot elevane.

Vi håper derfor at så mange som mogleg kan hjelpe til fyrstkommande laurdag 10. august klokka 10-15.

Kjem det mange, vert vi ferdige før. Vi serverar pizza midt på dagen.

Godkjent!

Enda en gledens dag i Tuddal!

I dag, 1. juli 2019, fikk vi et positivt vedtak om driftstillatelse for Tuddal Montessoriskule fra Utdanningsdirektoratet. Alt av formelle godkjenninger er dermed på plass, og med driftstillatelsen er både skoleanlegget og personalet godkjent.

I tillegg har vi hatt overtakelse med Hjartdal kommune i dag og formelt overtatt skolebygget i Tuddal. Vi gleder oss til dugnaden førstkommende helg, og håper så mange som mulig har anledning til å delta der. (Fredag kl. 16 – 20, lørdag og søndag kl. 10 – 15).

Tuddal Montessoriskule er nå godkjent til skolestart mandag 19. august i eget skolebygg! Hurra!

Vedtak om godkjenning av skoleanlegg: Check.

Tuddal Montessoriskule fikk i dag 14.6.2019 tilsendt vedtak om godkjenning av skoleanlegg etter friskolelovens §2-4 fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Med denne godkjenningen i boks har vi også fått sendt søknad om driftstillatelse til Utdanningsdirektoratet innen søknadsfristen 15.6.2019, og vi håper på snarlig positivt vedtak også derfra. Vedtak om driftstillatelse inneholder dokumentasjon av skoleanlegg og kompetanse hos det pedagogiske personalet, og er det siste punktet vi må ha på plass for å være formelt kvalifisert til oppstart 19.8.2019.

Hjartdal kommune er også optimistiske til at vi skal få alt på plass til skolestart. Formannskapet vedtok den 29.4.2019 at den kommunale oppstartsstøtta på 500.000 kroner skulle utbetales, og i dag kom overføringen inn på konto.

Gjør som kommunen, gi så det monner!


Sommerdugnad 5. – 7. juli

Tuddal Montessoriskule overtar etter planen skolebygget fra Hjartdal kommune 1.7.2019. Som en del av forberedelsene til skolestart 19.8.2019 arrangerer vi derfor sommerdugnad fredag 5.7. fra kl. 16.00 og hele lørdag 6.7. og søndag 7.7. Vi håper så mange som mulig har anledning til å hjelpe til en eller flere av disse dagene eller deler av dagene.

Arbeidsoppgavene som så langt står på lista er varierte, men det viktigste er klargjøring av klasserom til “montessoristandard” og tilvirkning av montessorimateriell. Her ønsker vi at så mange som mulig kommer med saks og innsatsvilje – og gjerne en lamineringsmaskin hvis noen har det. Dette er arbeid absolutt alle kan utføre, både gamle og unge, små og store.

Vi har også noe utearbeid vi håper å få gjort disse dagene, med renhold og oppfriskning ute. Vi håper å få spylt takrenner, trappa ned til gymsalen og øvrige uteområder. Muren i trappa til gymsalen trenger et malingsstrøk, og leikeplassene trenger rydding, luking og generelt vedlikehold. Ta gjerne med høytrykkspyler med vannslange og kabelsnelle, kost og spade.

Vi har også en plan om å få hengt opp skilt med den kule logoen vår på veggen, så hvis noen har mulighet til å stille med lift og evt. kran er det knall. (Si i så fall gjerne fra til styret!)

Vi ordner med enkel bevertning disse dagene. Vel møtt!

Innkalling til foreldremøte onsdag 22.5.2019

Til foreldre og føresette til elevar som skal byrje på Tuddal Montessoriskule hausten 2019.

Tuddal Montessoriskule inviterer til foreldremøte onsdag 22.5.2019 kl. 16.30 – 17.30. Møtet haldast på heimkunnskapsrommet på skulen

Agenda for møtet:

  • Presentasjon av rektor, Torhild Landsverk
  • Informasjon om skulerute og vekeplan.
  • Status for godkjenningar, overtaking av skolebygg mv.
  • Vi svarar på spørsmål.

Vel møtt.

Med helsing,
Rektor og styret ved Tuddal Montessoriskule

Ledige plasser ved Tuddal Montessoriskule

Tuddal Montessoriskule har fått tillatelse til å etablere friskole i Tuddal med plass til inntil 40 elever – flere enn det har vært unger i Tuddal på en del år. Vi har dermed fortsatt god plass til flere elever både fra nabobygdene, nyinnflytta Tuddøler og andre interesserte.

Elever bosatt i Hjartdal kommune får dekt skoleskyss til og fra Tuddal, bussen til Tuddal går fra Sauland (Løvheim) klokka 07.30. Eventuell drosjeskyss som tilbringerskyss kan også være aktuelt etter avtale med Telemark Fylkeskommune og Hjartdal kommune. Bor dere i en av nabokommunene er det fint om dere tar kontakt, så finner vi en løsning på skoleskyssen sammen med fylkeskommunen og busselskapet!

Vi håper også å høre fra dere hvis det er familier med barn i skolepliktig alder som ønsker å flytte til Tuddal eller bo her i en kortere eller lengre periode. Tuddal Montessoriskule har et godt forhold til Hjartdal kommune som vil fortsette å drive barnehage i 1. etasje i skolebygget, så det skulle være gode muligheter både for store og små i Tuddal!

Lotteri på Joker

Noen bilder fra dagens lynlotteri på Joker. Sol, mye folk, vafler, kaffe og god stemning. Takk til Lars på Joker for gjestfriheten, og til alle som kom innom og bidro med loddkjøp og en hyggelig prat.

Lynlotteri på Joker. Foto: Lillian Wangen
Lynlotteri på Joker. Foto: Ola Søgaard