Endringar i styret

På årsmøte 12.5.2021 var det suppleringsval, og det vart gjort nokre endringar i styresamansetjinga.

Mari Søgaard (styreleiar)
Sondre Bondal (styremedlem)
André Clausen (styremedlem)
Ola Søgaard (styremedlem)
Gunnar Løndalen (varamedlem)
Asbjørg Johnsbøen (varamedlem)

Velkommen til vårdugnad tysdag 11. mai kl. 17-20

Våren er i anmarsj og vi ynskjer å invitere til vårdugnad for å gjere det fint til 17. mai.

Til arbeid ute er det tillate med 200 deltakarar, men alle må på grunn av koronasituasjonen registrerast når dei kjem. Dugnaden er open for alle, så inviter gjerne med naboar, besteforeldre, venner av skulen og andre. Jo fleire hender, jo meir får vi gjort og jo trivelegare er det. Det vert enkel servering med kaffi og kaker.

Av oppgåver vi gjerne vil få utført er maling av trapp frå gymsal til hovudinngang, måling av vegg utanfor barnehagen, listing og anna snikkararbeid i gymsalen, spyling av skuleplassen og området rundt gymsalen og feiing, raking, luking og rydding ute.

Kjem det mange, trengs også beising av grillhytta, flytting av strøsandkasser (med traktor og pallegaffel), maling av vegg ved garderobar og diverse anna. Vi har oppgåver nok til alle!

Med helsing Tuddal Montessoriskule, Tuddal barnehage og FAU.

Søk skuleplass for skuleåret 2021/2022

Tuddal Montessoriskule drivast i skulebygget i Gaustavegen 10 i Tuddal, og er godkjent med 40 elevplassar frå 1. til 7. trinn. Her held me til saman med Tuddal barnehage, og rett utanfor døra har me både lysløype, ballbinge og gode turområde.

Søknadsfristen for skuleplass og SFO-plass ved Tuddal Montessoriskule er 1. februar 2021. Elever som alt har fått plass ved skulen treng ikkje søke.

Tildeling av skuleplass skjer ut frå skulens inntaksreglement. For å få kartlagd om eleven har behov for skuleskyss og for å gjennomføre opptaket, treng skulen litt informasjon om barnet og dei føresette i søknadsskjemaet.

Frå Tuddal Montessoriskules inntaksreglement, § 4 Prioritering av elevar ved inntak:

  1. Barn som startar i 1. årstrinn.
  2. Barn med sysken på skulen eller sysken som søkjer i same opptaket.
  3. Barn som bur i geografisk nærleik til skulen.
  4. Barn av tilsette ved skulen.
  5. Barn som har gått på montessoriskule eller i montessoribarnehage.
  6. Dersom to barn stiller likt, avgjer ein inntaket gjennom loddtrekking.
  7. Søknader sendt etter den ordinære søknadsfristen, jf. § 3, vert prioritert etter søknader sendt innan den ordinære søknadsfristen.

Friskular som Tuddal Montessoriskule kan ta skulepengar for å dekkje nødvendige utgifter. Tuddal Montessoriskule har som mål å drive ein god og rimeleg skule som alle har råd til å gå på, og skulepengane på 371 kroner per månad går med til å dekkje kostnader til daglege fellesmåltid. Dette er det same som kommunens sats for matpengar i barnehagen.

Velkommen til nytt skuleår 2020/2021

Vi gler oss til eit nytt skuleår og ønsker gamle og nye elevar velkommen til skulestart måndag 17. august.

For at alle skal halde seg friske må me framleis følge desse tre reglane:

  1. Dei som er sjuke må halde seg heime til dei vert friske
  2. Halde avstand
  3. God hygiene

Som vanleg vert informasjon frå skulen sendt ut til heimane på e-post.

Godt nytt år

Det er rart å tenke på at vi for berre to år sidan, 16. desember 2017, hadde stiftingsmøte for Stiftinga Tuddal Montessoriskule. I løpet av dei to åra har vi søkt om, og fått lov til å starte friskule i Tuddal. I august hadde vi fyrste skuledag med 18 elevar. Fire fellesmåltid i veka, gode arbeidsøkter, lang pause midt på dagen, spanande materiell, varierte dagar og engasjerte lærarar gjer at vekene flyr av garde, og elevar og vaksne ser ut til å trivast.

Tuddal Montessoriskule vil takke alle som har hjelpt oss, både med søknader, økonomiske gåver, praktiske oppgåver, som vikarar, med julemarknaden, med gode råd og med framsnakk av skulen.

Vi gler oss til fyrste skuledag etter ferien måndag 6. januar, og minner om at vi har plass til 40 elevar. Søknadsskjema om skuleplass for nye elevar frå skuleåret 2020/2021 vert lagt ut på nettsida om ikkje så lenge.

Godt nytt år!

Godkjenning som praksisskule

Tuddal Montessoriskule blei i dag 28.10.2019 godkjend av Waterpark Montessori International som praksisskule for montessoripedagogutdanning. Dette betyr mellom anna at dei av lærarane våre som tek vidareutdanning som montessoripedagogar kan gjennomføre deler av den obligatoriske praksisen her i Tuddal, og at vi kan ta imot studentar frå andre skular som treng slik praksis.

Vi takkar Waterpark Montessori International for tilliten og gler oss til eit fortsett godt samarbeid.

Godkjent!

Enda en gledens dag i Tuddal!

I dag, 1. juli 2019, fikk vi et positivt vedtak om driftstillatelse for Tuddal Montessoriskule fra Utdanningsdirektoratet. Alt av formelle godkjenninger er dermed på plass, og med driftstillatelsen er både skoleanlegget og personalet godkjent.

I tillegg har vi hatt overtakelse med Hjartdal kommune i dag og formelt overtatt skolebygget i Tuddal. Vi gleder oss til dugnaden førstkommende helg, og håper så mange som mulig har anledning til å delta der. (Fredag kl. 16 – 20, lørdag og søndag kl. 10 – 15).

Tuddal Montessoriskule er nå godkjent til skolestart mandag 19. august i eget skolebygg! Hurra!

Signering av arbeidskontrakter

I strålende solskinn kunne styret i Tuddal Montessoriskule i dag mandag 15. april juble over å ha fått signert arbeidskontrakter med undervisende rektor Torhild Landsverk og pedagog Inger Aslaug Bondal.

Torhild Landsverk kommer fra Gransherad, og er nå bosatt på Notodden. Torhild er utdanna allmennlærer med spesialpedagogikk fra Høgskolen i Telemark på Notodden og montessoripedagog fra Waterpark Montessori International i Oslo. Med over 25 års variert erfaring som lærer ved både små og store barne- og ungdomsskoler, Voksenopplæringa, og lærer og teamleder ved Lisleherad Montessoriskole, er vi glade for at Torhild nå er klar for nye utfordringer som rektor ved Tuddal Montessoriskule.

Vi er også så heldige at vi har fått med oss Inger Aslaug Bondal på laget. Inger Aslaug er utdanna allmennlærer fra Høgskolen i Telemark på Notodden og er i full gang med videreutdanning i montessoripedagogikk hos Waterpark Montessori International i Oslo. Inger Aslaug jobber i dag på Tuddal Oppvekstsenter, og det er betryggende å få med seg ei solid dame som kjenner elevene og bygda godt, og som både elever, foreldre og styret vet er til å stole på.

Vi ønsker begge to velkommen med på laget og gleder oss til å drive en god skole sammen!

Fv. Malin Abrahamsen (styremedlem), André Clausen (styremedlem), Torhild Landsverk (nyansatt rektor), Asbjørg Johnsbøen (varamedlem), Inger Aslaug Bondal (nyansatt lærer), Sondre Bondal (styreleder) og Ola Søgaard (styremedlem)
Nysignert rektor Torhild Landsverk og styreleder Sondre Bondal

Montessorikonferanse

Vi tre karene i styret har i helga vært på den første nasjonale montessorikongressen i Norge.

Montessoriforbundets programkomité hadde satt sammen en interessant kombinasjon av workshops og foredragsholdere med David Christians engasjerende foredrag om “The Big History” som et høydepunkt (https://www.ted.com/speakers/david_christian, https://www.bighistoryproject.com/home).

Verdenshistorien, 13,8 milliarder år på 18 minutter!

Det er også alltid fint å knytte nye kontakter og treffe gamle venner. Telemark var godt representert, vi takker for invitasjonene og gleder oss til å dra på besøk til både de små og de større skolene for å se hvordan dere har det der.

For oss som er under etablering er det betryggende at alle vi møter er interesserte i at også andre skal lykkes og ønsker å dele av sine erfaringer. Vi har fått svar på ting vi lurte på, har fått svar på spørsmål vi ikke visste vi hadde og vi har fått en mengde praktiske tips å ta med oss videre.

Vi fikk også snakket med de tre utdanningsinstitusjonene som tilbyr montessoriutdanning i Norge, og fått et klarere inntrykk av veiene som fører til montessoripedagogkompetanse.

Inntak av elever

Tuddal Montessoriskule har hatt inntak av elever, og vi har gleden av å fortelle at alle søkere for skoleåret 2019/2020 har fått plass hos oss!

Som tidligere nevnt er skolen godkjent for inntil 40 elever, og vi har fortsatt plass til noen elever til. Friskoler har hele kommunen som nærskolekrets, og kommunen dekker skoleskyss for elever fra hele Hjartdal kommune. Vi minner også om at skolen har hele landet som inntaksområde!

Alle søkere vil få brev i posten med bekreftelse på tildelt skoleplass.