Det er ikke alltid det går som planlagt

På veien mot skolestart i august 2019 har styret i Tuddal Montessoriskule hatt flere milepeler og usikkerhetsfaktorer vi gradvis har krysset av. I november fikk vi kontroll på den største av dem, da vi fikk positivt svar på søknaden vår om oppstart av friskole i Tuddal.

I januar fikk vi huket av nok et punkt på lista, da vi signerte kontrakt med rektor.

Dessverre må vi nå tegne en ny boks ved siden av gjøremålet “Ansette rektor”, etter at vår nyansatte rektor av familiære årsaker dessverre har trukket seg fra stillingen.

Brått er vi tilbake til situasjonen i desember, da stillingen som rektor / daglig leder ved Tuddal Montessoriskule ble lyst ut. Prosessen med ansettelse har vært en interessant prosess, og vi føler vi nå står sterkere rustet til neste omgang.

Tidsmessig er det selvfølgelig dumt å miste to måneder, samtidig hadde vi opprinnelig ikke planlagt med å kunne ansette rektor før vi fikk svar fra Utdanningsdirektoratet på søknaden vår – og fristen for å få svar på søknaden var som kjent 1. februar. Tidsmessig ligger vi dermed fortsatt godt an til skolestart høsten 2019.

Rent praktisk lyser vi nå igjen ut stilling som rektor / daglig leder med søknadsfrist 1.3.2019, og håper å få ansatt en ny rektor i løpet av mars.