Velkommen til infomøte

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til infomøte på skolekjøkkenet tirsdag 26.2.2019 kl. 18.00.

Styret vil informere om framdrift og framtida for skolen vår.

Vi får også besøk av rektor ved Hjuksebø Montessoriskole Beate Lorentzen Eie, som forteller om montessoripedagogikken og svarer på spørsmål fra salen.

Det blir enkel bevertning.