Montessorikonferanse

Vi tre karene i styret har i helga vært på den første nasjonale montessorikongressen i Norge.

Montessoriforbundets programkomité hadde satt sammen en interessant kombinasjon av workshops og foredragsholdere med David Christians engasjerende foredrag om “The Big History” som et høydepunkt (https://www.ted.com/speakers/david_christian, https://www.bighistoryproject.com/home).

Verdenshistorien, 13,8 milliarder år på 18 minutter!

Det er også alltid fint å knytte nye kontakter og treffe gamle venner. Telemark var godt representert, vi takker for invitasjonene og gleder oss til å dra på besøk til både de små og de større skolene for å se hvordan dere har det der.

For oss som er under etablering er det betryggende at alle vi møter er interesserte i at også andre skal lykkes og ønsker å dele av sine erfaringer. Vi har fått svar på ting vi lurte på, har fått svar på spørsmål vi ikke visste vi hadde og vi har fått en mengde praktiske tips å ta med oss videre.

Vi fikk også snakket med de tre utdanningsinstitusjonene som tilbyr montessoriutdanning i Norge, og fått et klarere inntrykk av veiene som fører til montessoripedagogkompetanse.

Skolerute

Skolerute for Tuddal Montessoriskule er nå klar, og vi ønsker velkommen til skolestart mandag 19.8.2019.

Sammen med Hjartdal kommune, Telemark fylkeskommune og Nettbuss er vi også enige om bussrutene og rammene for skoleskyss, så nå er det bare å glede seg!

Inntak av elever

Tuddal Montessoriskule har hatt inntak av elever, og vi har gleden av å fortelle at alle søkere for skoleåret 2019/2020 har fått plass hos oss!

Som tidligere nevnt er skolen godkjent for inntil 40 elever, og vi har fortsatt plass til noen elever til. Friskoler har hele kommunen som nærskolekrets, og kommunen dekker skoleskyss for elever fra hele Hjartdal kommune. Vi minner også om at skolen har hele landet som inntaksområde!

Alle søkere vil få brev i posten med bekreftelse på tildelt skoleplass.

Skoleskyss

Torsdag 7. mars var Tuddal Montessoriskule med på kurs i Telemark Fylkeskommunes nye system for bestilling av skoleskyss, Farteskyss.

Nytt av året er at all bestilling av skoleskyss gjøres helelektronisk, og at foresatte vil få melding direkte fra fylkeskommunen når skoleskyssen er tildelt.

For en liten skole i oppstartsfasen er det også – som vanlig – interessant å møte representanter fra andre skoler, i dette tilfellet hovedsakelig barne- og ungdomsskoler i Midt- og Øst-Telemark. Det er trivelig å bli møtt med gode tips om alt fra skoleskyss til hvordan andre friskoler får refundert kostnader til spesialundervisning.