Skoleskyss

Torsdag 7. mars var Tuddal Montessoriskule med på kurs i Telemark Fylkeskommunes nye system for bestilling av skoleskyss, Farteskyss.

Nytt av året er at all bestilling av skoleskyss gjøres helelektronisk, og at foresatte vil få melding direkte fra fylkeskommunen når skoleskyssen er tildelt.

For en liten skole i oppstartsfasen er det også – som vanlig – interessant å møte representanter fra andre skoler, i dette tilfellet hovedsakelig barne- og ungdomsskoler i Midt- og Øst-Telemark. Det er trivelig å bli møtt med gode tips om alt fra skoleskyss til hvordan andre friskoler får refundert kostnader til spesialundervisning.