Lotteri på Joker

Noen bilder fra dagens lynlotteri på Joker. Sol, mye folk, vafler, kaffe og god stemning. Takk til Lars på Joker for gjestfriheten, og til alle som kom innom og bidro med loddkjøp og en hyggelig prat.

Lynlotteri på Joker. Foto: Lillian Wangen
Lynlotteri på Joker. Foto: Ola Søgaard

Signering av arbeidskontrakter

I strålende solskinn kunne styret i Tuddal Montessoriskule i dag mandag 15. april juble over å ha fått signert arbeidskontrakter med undervisende rektor Torhild Landsverk og pedagog Inger Aslaug Bondal.

Torhild Landsverk kommer fra Gransherad, og er nå bosatt på Notodden. Torhild er utdanna allmennlærer med spesialpedagogikk fra Høgskolen i Telemark på Notodden og montessoripedagog fra Waterpark Montessori International i Oslo. Med over 25 års variert erfaring som lærer ved både små og store barne- og ungdomsskoler, Voksenopplæringa, og lærer og teamleder ved Lisleherad Montessoriskole, er vi glade for at Torhild nå er klar for nye utfordringer som rektor ved Tuddal Montessoriskule.

Vi er også så heldige at vi har fått med oss Inger Aslaug Bondal på laget. Inger Aslaug er utdanna allmennlærer fra Høgskolen i Telemark på Notodden og er i full gang med videreutdanning i montessoripedagogikk hos Waterpark Montessori International i Oslo. Inger Aslaug jobber i dag på Tuddal Oppvekstsenter, og det er betryggende å få med seg ei solid dame som kjenner elevene og bygda godt, og som både elever, foreldre og styret vet er til å stole på.

Vi ønsker begge to velkommen med på laget og gleder oss til å drive en god skole sammen!

Fv. Malin Abrahamsen (styremedlem), André Clausen (styremedlem), Torhild Landsverk (nyansatt rektor), Asbjørg Johnsbøen (varamedlem), Inger Aslaug Bondal (nyansatt lærer), Sondre Bondal (styreleder) og Ola Søgaard (styremedlem)
Nysignert rektor Torhild Landsverk og styreleder Sondre Bondal

Søknadsprosess og godkjenninger

Tuddal Montessoriskule har som kjent fått godkjent søknaden om etablering av montessoriskole med inntil 40 elevplasser i Tuddal fra skoleåret 2019/2020, med første skoledag mandag 19. august.

Det siste året har vi gjort mye “småting” som hver for seg ikke er så mye å skrive om, men som i sum representerer mange timer med arbeid og inngår i grunnlaget for de nødvendige godkjenningene vi må søke om. Vi har hatt befaringer og veiledningsmøter med blant annet Miljøhygienisk avdeling og Mattilsynet, utført målinger av inneklima, vi har hatt møter med politikere og kommuneadministrasjon, lett etter aktuell dokumentasjon for skolebygget i kommunens arkiver, lest metervis med lover og forskrifter med tilhørende veiledere, diskutert med og fått hjelp og støtte fra andre montessoriskoler, skrevet styringsdokumenter og stillingsbeskrivelser, intervjuet kandidater, lagt planer og diskutert oss fram til det vi mener er gode løsninger for å kunne drive en god skole.

Vi kunne nok vært flinkere til å informere bygda om hva vi driver på med, men mye av arbeidet med å etablere både en friskole og en liten bedrift er tidkrevende og relativt lite glamorøst å fortelle om. Vi ønsker også å vente til blekket er tørt på kontrakter og avtaler før vi skryter av hva vi har oppnådd. Vær likevel trygge på at vi er i rute, og at resultatet blir bra!

Neste fase i godkjenningsprosessen er å søke Utdanningsdirektoratet om driftstillatelse. Her inngår viktige opplysninger som hvilket kontonummer vi vil ha statstilskuddet utbetalt på, dokumentasjon av skolebygget, brannsikkerhet, utearealer osv.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal godkjenne skoleanlegget (undervisningslokale, andre lokaler som brukes av elevene og uteareal)
(https://www.udir.no/utdanningslopet/private-skoler/regelverk/Fm-godkjenning-skoleanlegg/) etter Friskolelovens §2-4 “Krav til skoleanlegg og skolemiljø” (https://lovdata.no/lov/2003-07-04-84/§2-4)

Før skolen søker om denne godkjenninga, må skolen ha innhenta følgende kommunale godkjenninger og legge disse ved søknaden til fylkesmannen:

  • “Godkjenning fra Helsevernetaten eller tilsvarende myndighet, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole.”

Det 17 sider lange søknadsskjemaet resulterte 26.3.2019 i “Godkjenning av Tuddal Montessoriskule etter §6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.”

  • ” Ferdigattest eller brukstillatelse fra kommunen, jf. plan- og bygningsloven. For tiltak som er søkt om før 1. januar 1998 utstedes det ikke ferdigattest, jf. plan- bygningsloven § 21-10 femte ledd. I slike tilfeller, der det ikke er mulig å fremskaffe ferdigattest eller brukstillatelse, må skolen fremlegge en uttalelse e.l. om skoleanleggets befatning/karakter/status fra kommunen. Skolen må her også legge ved egen dokumentasjon på at brannsikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt. “

Skolebygget i Gaustavegen 10 blei bygd før det blei krav til ferdigattester og brukstillatelser, og vi fikk 1.2.2019 en uttalelse fra Hjartdal kommune om at bygget er bygd som barneskole med en beskrivelse av romfordeling og oppbygning. Siste branntilsynsrapport fra januar 2019 er uten åpne avvik.

I tillegg skal det noen underkrav som skal dokumenteres:

  • “At skoleanleggene er egnet til undervisningsformål.” Her har vi brannplantegninger som skal følge søknaden sammen med bilder av klasse- og spesialrom.
  • At skoleanleggene er samlet.” Her skal noen bilder sammen med brannplantegningene vise at alt ligger under samme tak.
  • “At utearealene er tilfredsstillende.” Det har skjedd noen endringer siden sist vi tok bilder, og når snøen nå begynner å bli borte blir det igjen mulig å dokumentere sommerutgaven av utearealene med bilder i tillegg til kartskisser.
  • “At skolen har tilgang til spesialrom som gymsal/idrettshall, svømmehall, skolekjøkken, laboratorier osv.” Det er heldigvis både gymsal og skolekjøkken i Tuddal, men vi må inngå en avtale om leie av en av svømmehallene i området (og det er flere alternativer å velge mellom, f.eks. Lærerskolen på Notodden, Tinfos bad, Symjehallen i Seljord (Mælefjelltunnelen åpner snart!) og Rjukanbadet)

En godkjenning av skoleanlegget må derfor søkes om, men vi antar at den blir innvilget uten vesentlige kommentarer.

I søknaden om driftstillatelse skal også kompetansen til skolens personale dokumenteres, og her har vi snart gode nyheter å komme med..!

O’ jul med din glede…

Til tross for at det fortsatt er noen måneder igjen til første skoledag mandag 19. august, og det fortsatt er skiføre i Tuddal har vi sett framover mot jul. Tuddal Montessoriskule har fått lov til å arrangere årets julemarknad i Tuddal lørdag 16. november. Ikke bare er det trivelig å holde tradisjonene med julemarknad i hevd, men det gir også muligheter til å skaffe friske penger nå i etableringsfasen.

Videreutdanning av en montessoripedagog koster oss minst 100.000 kroner i “reine penger”, og vi er i den gledelige situasjonen at vi har funnet en god lærer som nå er i gang med denne halvannet år lange videreutdanninga!

Som mange i Tuddal veit ligger det mye arbeid bak et vellykka julemarknadsarrangement. Vi i styret er så heldige at vi har fått med oss Lillian Wangen til å koordinere loddbøker, loddsalg og gevinster fram mot julemarknaden. Hvis du har eller kan skaffe en fin gevinst til loddbøkene (eller til åresalget på julemarknaden) blir vi virkelig glade, ta i så fall kontakt med Lillian på telefon 95814298 eller epost julemarknad@tuddalmontessori.no. Lillian er også riktig dame å snakke med hvis du har lyst til å bidra med planlegging, forberedelser, loddsalg eller gjennomføring av julemarknaden!

For å gi så mange som mulig sjansen til å sikre seg en god posisjon i loddbøkene sparker vi i gang loddsalget med kakelotteri og ferske loddbøker på Joker Tuddal onsdag før skjærtorsdag (17. april).

For å sikre et godt kakelotteri er det sjølsagt viktig med kaker, og vi vil gjerne ha litt hjelp til å fylle kakebordet denne onsdagen. Hvis du eller noen du kjenner har anledning til å bake ei kake til kakelotteriet (eller har noe annet godt, fint eller kult som kan loddes ut) er det fint om du tar kontakt med Lillian, gjerne i relativt god tid før kakelotteriet.

Og skulle du ikke være så glad i kaker tar vi gjerne imot bidrag på konto 2699.44.95622 eller til vårt Vippsnummer 543451!