Innkalling til foreldremøte onsdag 22.5.2019

Til foreldre og føresette til elevar som skal byrje på Tuddal Montessoriskule hausten 2019.

Tuddal Montessoriskule inviterer til foreldremøte onsdag 22.5.2019 kl. 16.30 – 17.30. Møtet haldast på heimkunnskapsrommet på skulen

Agenda for møtet:

  • Presentasjon av rektor, Torhild Landsverk
  • Informasjon om skulerute og vekeplan.
  • Status for godkjenningar, overtaking av skolebygg mv.
  • Vi svarar på spørsmål.

Vel møtt.

Med helsing,
Rektor og styret ved Tuddal Montessoriskule

Ledige plasser ved Tuddal Montessoriskule

Tuddal Montessoriskule har fått tillatelse til å etablere friskole i Tuddal med plass til inntil 40 elever – flere enn det har vært unger i Tuddal på en del år. Vi har dermed fortsatt god plass til flere elever både fra nabobygdene, nyinnflytta Tuddøler og andre interesserte.

Elever bosatt i Hjartdal kommune får dekt skoleskyss til og fra Tuddal, bussen til Tuddal går fra Sauland (Løvheim) klokka 07.30. Eventuell drosjeskyss som tilbringerskyss kan også være aktuelt etter avtale med Telemark Fylkeskommune og Hjartdal kommune. Bor dere i en av nabokommunene er det fint om dere tar kontakt, så finner vi en løsning på skoleskyssen sammen med fylkeskommunen og busselskapet!

Vi håper også å høre fra dere hvis det er familier med barn i skolepliktig alder som ønsker å flytte til Tuddal eller bo her i en kortere eller lengre periode. Tuddal Montessoriskule har et godt forhold til Hjartdal kommune som vil fortsette å drive barnehage i 1. etasje i skolebygget, så det skulle være gode muligheter både for store og små i Tuddal!