Ledige mellombels stillingar ved Tuddal Montessoriskule

Tuddal Montessoriskule søkjer etter entusiastiske og fagleg dyktige medarbeidarar som brenn for montessoripedagogikk. Tuddal Montessoriskule ligg i den  vakre bygda Tuddal. Skulen er oppteken av å bruka det varierte og vakre nærområde vårt.

Frå 1.1.2021 – 31.7.2021 har vi følgjande ledige stillingar:  

 1. Montessoripedagog i 60 – 80 % stilling.
 2. Spesialpedagog  med montessorikompetanse  i 50 % stilling (fordela på 4 dagar pr. veke)
 3. Assistent i 50 % stilling

1. For stillinga som montessoripedagog ønskjer vi følgjande kvalifikasjonar og utdanning:

 • Grunnskolelærarutdanning 1. – 7. (Gjerne med engelsk, matematikk og norsk  i fagkrinsen)
 • Godkjent vidareutdanning innan montessoripedagogikk (6 – 9 år og/eller 9 – 12 år) og gjerne arbeidserfaring frå ein montessoriskule.
 • Kjennskap til og interesse for montessoripedagogikken kan kompensere for manglande montessoriutdanning, så lærar utan montessoriutdanning blir også oppmoda om å søkja.

2. For stillinga som spesialpedagog med montessorikompetanse ønskjer vi følgjande kvalifikasjonar og utdanning:

 • Lærar- eller barnehagelærarutdanning.
 • Godkjent vidareutdanning innan spesialpedagogikk.
 • Godkjent vidareutdanning innan montessoripedagogikk ( 3 – 6 år og/eller 6 – 9 år) og gjerne arbeidserfaring frå ein montessoriskule.
 • Kjennskap til og interesse for montessoripedagogikken kan kompensere for manglande montessoriutdanning, så spesialpedagogar utan montessoriutdanning blir også oppmoda om å søkja.

3. For stillinga som assistent ønskjer vi følgjande kvalifikasjonar:

 • Montessoriutdanning.
 • Erfaring frå eit montessorimiljø.
 • Fagbrev som barne-  og ungdomsarbeidar.

For alle  stillingane ynskjer vi at du har desse personlege eigenskapane:

 • Er engasjert, positiv og tydeleg vaksen som brenn for å få fram det beste i alle barn.
 • Har evne til å skapa ein god og trygg atmosfære og byggja gode relasjonar.
 • Jobbar sjølvstendig og bidreg aktivt i team- og utviklingsarbeid.
 • Er løysingsorientert, fleksibel, likar varierte oppgåver.
 • Kan samarbeida med ulike aktørar innanfor og utanfor skulen.
 • Er punktleg og påliteleg.
 • Bidrar til eit positivt og støttande arbeidsmiljø.
 • Interesse for å bruke naturen og nærområdet som læringsarena.

Vi tilbyr:

 • Tilsetjings- og arbeidsvilkår i samsvar med lover, forskrifter og avtaleverk.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Eit inkluderande og godt arbeidsmiljø med fagleg dyktige kollegaer.

Stillingane lysast ut med atterhald om behov, og det er moglegheit for at stillingane kan forlengast.

Søknadsfrist: 16. november 2020

Søknad med CV sendast til post@tuddalmontessori.no

For spørsmål om stillinga, ta gjerne kontakt med dagleg leiar/rektor Torhild Landsverk på tlf. 90052106 eller e-post: torhild@tuddalmontessori.no