Endringar i styret

På årsmøte 12.5.2021 var det suppleringsval, og det vart gjort nokre endringar i styresamansetjinga.

Mari Søgaard (styreleiar)
Sondre Bondal (styremedlem)
André Clausen (styremedlem)
Ola Søgaard (styremedlem)
Gunnar Løndalen (varamedlem)
Asbjørg Johnsbøen (varamedlem)