Montessoripedagogikken

Montessoripedagogikken blei utvikla av dr. Maria Montessori frå starten av 1900-talet og fram til ho døydde i 1952. I Noreg har vi hatt montessoribarnehagar sidan 1969 og montessorigrunnskular sidan 1989.

I dag er det ca. 90 montessoriskular i landet, og ti i gamle Telemark fylke.

Fridom og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet og gjensidig respekt og ansvar for omgivnadene er omgrep som går som en raud tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi.

Meir informasjon om pedagogikken finnast hjå Montessori Norge (https://www.montessorinorge.no/om-montessori/montessoripedagogikk/).