Montessoripedagogikken

Montessoripedagogikken blei utvikla av dr. Maria Montessori fra starten av 1900-tallet og fram til hennes død i 1952. I Norge har vi hatt montessoribarnehager siden 1969 og montessorigrunnskoler siden 1989.

I dag er det nesten 80 montessoriskoler i Norge, hvorav åtte i Telemark.

Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet og gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi.

Mer informasjon om pedagogikken finnes hos Montessori Norge (https://www.montessorinorge.no/om-montessori/montessoripedagogikk/).