Økonomi

Då arbeidet med etablering av Tuddal Montessoriskule starta vinteren 2017 var det naudsynt med innsamling av pengar til etableringa. I innsamlingsaksjonen kom det inn over 225.000 kroner frå over 60 givarar, og då Trine Kahrs gjekk bort i februar 2018 var eit av hennar siste ynskje at skulen skulle få ei minnegåve. Det vart samla inn 27.020 kroner, og vi lovar å bruke dei godt. Tuddal Helselag ga oss også 25.000 kroner til arbeidet med etablering av montessoriskule i Tuddal. Slike gåver varmar!

Foreldra i bygda jobba dugnad og inntektene på ca. 9000 kroner frå sal av julenek og Hjartdalskalenderen gjekk også til etablering av skulen.

Før jul i 2019 arrangerte FAU julemarknad, og inntektene frå denne blei gjeve som gåve til skulen.

Tuddal Montessoriskule fekk ved etablering kjøpe skulebygget i Gaustavegen 10 i Tuddal, kor også den kommunale Tuddal barnehage held til. Stiftinga leiger ut lokale til barnehagen, noko som bidreg til å gje stiftinga ei meir robust økonomi og bidreg til at nødvendige investerings- og vedlikehaldsprosjekt kan gjennomførast.

Skulen tek imot gåver både på bankkonto 2699.44.95622 og til vårt Vippsnummer 543451. Vil du sende gåver frå utlandet er IBAN-nummeret NO0626994495622 og SWIFT-koden HJARNO21.