Økonomi

Status for innsamlingsaksjonen – innsamla midler på konto 2699.44.95622

Fra starten 1. desember 2017 har vi fått inn over 225.000 kroner fra over 60 bidragsytere. De innsamla midlene blir brukt til etablering av Tuddal Montessoriskule.

Etter Trine Kahrs bortgang i februar 2018 blei Tuddal Montessoriskule tilgodesett med minnegaver på 27.020 kroner, som vi lover å bruke godt.

Vi takker også Tuddal Helselag for gaven på 25.000 kroner til arbeidet med etablering av montessoriskole i Tuddal. Slike gaver monner og varmer!

I tillegg til gavene solgte vi sammen med foreldre i bygda før jul i 2018 julenek og Hjartdalskalendere , og fikk inn ca. 9000 kroner på det.

Som en del av oppstarten kommer Tuddal Montessoriskule til å kjøpe skolebygget i Gaustavegen 10 i Tuddal, hvor også den kommunale Tuddal barnehage holder til. Stiftelsen kommer til å leie ut lokaler til barnehagen, noe som vil sikre stiftelsen en mer robust økonomi og bidra til at nødvendige investerings- og vedlikeholdsprosjekter kan gjennomføres.

Vi tar gjerne imot gaver både på bankkonto 2699.44.95622 og til vårt Vippsnummer 543451. Vil du sende gaver fra utlandet er IBAN-nummeret NO0626994495622 og SWIFT-koden HJARNO21.