Om oss

Stiftinga Tuddal Montessoriskule blei vedtatt oppretta i stiftelsesmøte i Tuddal lørdag 16.12.2017. Om lag 45 engasjerte Tuddøler møtte opp og signerte som stiftere av skolen.

I løpet av et par hektiske ukers innsamlingsaksjon kom den nødvendige åpningsbalansen på 100.000 kroner inn, og i uka etter stiftelsesmøtet kom det inn over 50.000 kroner til.

Åpningsbalansen ble signert 28.12.2017, og de nødvendige papirene sendt inn til Brønnøysundregisteret.

Søknad om oppstart av friskole i Tuddal med inntil 40 elevplasser blei sendt 27.1.2018, i god tid før søknadsfristen 1. februar. Til søknaden måtte blant annet vedtekter, styreinstruks, inntaks- og ordensreglement og et realistisk budsjett legges ved.

I løpet av stiftelsens første år har engasjerte foreldre og andre i bygda bidratt, ikke bare med økonomiske gaver, men også praktisk hjelp og framsnakk og beholdt trua på at det skal bli skoledrift i Tuddal også etter høsten 2019.

Styret på sin side har sendt en søknad om tillatelse til drift av friskole, har drevet lobbyvirksomhet mot kommunens politikere, vært på obligatorisk styrekurs i regi av Norsk Montessoriforbund (nå Montessori Norge), fått kommentarer til søknaden fra Utdanningsdirektoratet og svart ut disse, jobbet med kjøp av skolebygget, hatt flere møter med kommuneadministrasjonen, lyst ut stilling som rektor og ansatt rektor for skolen, og mye annet. Etablering av en friskole har så langt vært en lærerik og spennende prosess, og målet om å drive en god skole i Tuddal har vært ei klar drivkraft i arbeidet.

Skoleåret 2019-2020 har skolen 18 elever fra 1. til 7. trinn.