O’ jul med din glede…

Til tross for at det fortsatt er noen måneder igjen til første skoledag mandag 19. august, og det fortsatt er skiføre i Tuddal har vi sett framover mot jul. Tuddal Montessoriskule har fått lov til å arrangere årets julemarknad i Tuddal lørdag 16. november. Ikke bare er det trivelig å holde tradisjonene med julemarknad i hevd, men det gir også muligheter til å skaffe friske penger nå i etableringsfasen.

Videreutdanning av en montessoripedagog koster oss minst 100.000 kroner i “reine penger”, og vi er i den gledelige situasjonen at vi har funnet en god lærer som nå er i gang med denne halvannet år lange videreutdanninga!

Som mange i Tuddal veit ligger det mye arbeid bak et vellykka julemarknadsarrangement. Vi i styret er så heldige at vi har fått med oss Lillian Wangen til å koordinere loddbøker, loddsalg og gevinster fram mot julemarknaden. Hvis du har eller kan skaffe en fin gevinst til loddbøkene (eller til åresalget på julemarknaden) blir vi virkelig glade, ta i så fall kontakt med Lillian på telefon 95814298 eller epost julemarknad@tuddalmontessori.no. Lillian er også riktig dame å snakke med hvis du har lyst til å bidra med planlegging, forberedelser, loddsalg eller gjennomføring av julemarknaden!

For å gi så mange som mulig sjansen til å sikre seg en god posisjon i loddbøkene sparker vi i gang loddsalget med kakelotteri og ferske loddbøker på Joker Tuddal onsdag før skjærtorsdag (17. april).

For å sikre et godt kakelotteri er det sjølsagt viktig med kaker, og vi vil gjerne ha litt hjelp til å fylle kakebordet denne onsdagen. Hvis du eller noen du kjenner har anledning til å bake ei kake til kakelotteriet (eller har noe annet godt, fint eller kult som kan loddes ut) er det fint om du tar kontakt med Lillian, gjerne i relativt god tid før kakelotteriet.

Og skulle du ikke være så glad i kaker tar vi gjerne imot bidrag på konto 2699.44.95622 eller til vårt Vippsnummer 543451!

Montessorikonferanse

Vi tre karene i styret har i helga vært på den første nasjonale montessorikongressen i Norge.

Montessoriforbundets programkomité hadde satt sammen en interessant kombinasjon av workshops og foredragsholdere med David Christians engasjerende foredrag om “The Big History” som et høydepunkt (https://www.ted.com/speakers/david_christian, https://www.bighistoryproject.com/home).

Verdenshistorien, 13,8 milliarder år på 18 minutter!

Det er også alltid fint å knytte nye kontakter og treffe gamle venner. Telemark var godt representert, vi takker for invitasjonene og gleder oss til å dra på besøk til både de små og de større skolene for å se hvordan dere har det der.

For oss som er under etablering er det betryggende at alle vi møter er interesserte i at også andre skal lykkes og ønsker å dele av sine erfaringer. Vi har fått svar på ting vi lurte på, har fått svar på spørsmål vi ikke visste vi hadde og vi har fått en mengde praktiske tips å ta med oss videre.

Vi fikk også snakket med de tre utdanningsinstitusjonene som tilbyr montessoriutdanning i Norge, og fått et klarere inntrykk av veiene som fører til montessoripedagogkompetanse.

Skolerute

Skolerute for Tuddal Montessoriskule er nå klar, og vi ønsker velkommen til skolestart mandag 19.8.2019.

Sammen med Hjartdal kommune, Telemark fylkeskommune og Nettbuss er vi også enige om bussrutene og rammene for skoleskyss, så nå er det bare å glede seg!

Inntak av elever

Tuddal Montessoriskule har hatt inntak av elever, og vi har gleden av å fortelle at alle søkere for skoleåret 2019/2020 har fått plass hos oss!

Som tidligere nevnt er skolen godkjent for inntil 40 elever, og vi har fortsatt plass til noen elever til. Friskoler har hele kommunen som nærskolekrets, og kommunen dekker skoleskyss for elever fra hele Hjartdal kommune. Vi minner også om at skolen har hele landet som inntaksområde!

Alle søkere vil få brev i posten med bekreftelse på tildelt skoleplass.

Skoleskyss

Torsdag 7. mars var Tuddal Montessoriskule med på kurs i Telemark Fylkeskommunes nye system for bestilling av skoleskyss, Farteskyss.

Nytt av året er at all bestilling av skoleskyss gjøres helelektronisk, og at foresatte vil få melding direkte fra fylkeskommunen når skoleskyssen er tildelt.

For en liten skole i oppstartsfasen er det også – som vanlig – interessant å møte representanter fra andre skoler, i dette tilfellet hovedsakelig barne- og ungdomsskoler i Midt- og Øst-Telemark. Det er trivelig å bli møtt med gode tips om alt fra skoleskyss til hvordan andre friskoler får refundert kostnader til spesialundervisning.

Velkommen til infomøte

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til infomøte på skolekjøkkenet tirsdag 26.2.2019 kl. 18.00.

Styret vil informere om framdrift og framtida for skolen vår.

Vi får også besøk av rektor ved Hjuksebø Montessoriskole Beate Lorentzen Eie, som forteller om montessoripedagogikken og svarer på spørsmål fra salen.

Det blir enkel bevertning.

Det er ikke alltid det går som planlagt

På veien mot skolestart i august 2019 har styret i Tuddal Montessoriskule hatt flere milepeler og usikkerhetsfaktorer vi gradvis har krysset av. I november fikk vi kontroll på den største av dem, da vi fikk positivt svar på søknaden vår om oppstart av friskole i Tuddal.

I januar fikk vi huket av nok et punkt på lista, da vi signerte kontrakt med rektor.

Dessverre må vi nå tegne en ny boks ved siden av gjøremålet “Ansette rektor”, etter at vår nyansatte rektor av familiære årsaker dessverre har trukket seg fra stillingen.

Brått er vi tilbake til situasjonen i desember, da stillingen som rektor / daglig leder ved Tuddal Montessoriskule ble lyst ut. Prosessen med ansettelse har vært en interessant prosess, og vi føler vi nå står sterkere rustet til neste omgang.

Tidsmessig er det selvfølgelig dumt å miste to måneder, samtidig hadde vi opprinnelig ikke planlagt med å kunne ansette rektor før vi fikk svar fra Utdanningsdirektoratet på søknaden vår – og fristen for å få svar på søknaden var som kjent 1. februar. Tidsmessig ligger vi dermed fortsatt godt an til skolestart høsten 2019.

Rent praktisk lyser vi nå igjen ut stilling som rektor / daglig leder med søknadsfrist 1.3.2019, og håper å få ansatt en ny rektor i løpet av mars.

Postkassa er flytta!

Siden november 2017 har Tuddal Montessoriskules postkasse hengt på kioskveggen hos Tuddal Camping, og vi vil gjerne takke Sigrid og Knut så mye for lånet og hjelpen så langt!

For å være klare til å ta imot store mengder søknader om elevplasser, brev og pakker har vi nå fått oss ei ny og større postkasse som nå henger på veggen ved gymsalen i Gaustavegen 10.

Er du i nærheten kan du spare portoen ved å legge søknadsskjemaene rett i kassa!

Ny postkasse!
Adresseskiltet kommer så snart det er transplantert fra den gamle kassa.

«Det går mot en travel montessorisommer»

Telen har vært i kontakt, og skrevet en sak om Tuddal Montessoriskule og Hjartdal Montessoriskule: https://www.telen.no/nyhet/tuddal/hjartdal/det-gar-mot-en-travel-montessorisommer/s/5-75-253459 (Telen Pluss).

Oppsummert for dere som ikke er logget inn på telen.no:

  • Stillingsannonser for lærere ligger ute med søknadsfrist 1. februar
  • Søknadsfrist for skoleplass er 1. mars
  • Innsamlingskontoen 2699.44.95622 / Vippsnummer 543451 er åpne for bidrag.