Søk skoleplass

Tuddal Montessoriskule har tillatelse til å drive friskole i Tuddal med plass til inntil 40 elever – flere enn det har vært unger i Tuddal på en del år. Vi har dermed fortsatt god plass til flere elever både fra nabobygdene, nyinnflytta Tuddøler og andre interesserte.

Elever bosatt i Hjartdal kommune får dekt skoleskyss til og fra Tuddal, bussen til Tuddal går fra Sauland (Løvheim) klokka 07.30. Eventuell drosjeskyss som tilbringerskyss kan også være aktuelt etter avtale med Telemark Fylkeskommune og Hjartdal kommune. Bor dere i en av nabokommunene er det fint om dere tar kontakt, så finner vi en løsning på skoleskyssen sammen med fylkeskommunen og busselskapet!

Vi håper også å høre fra dere hvis det er familier med barn i skolepliktig alder som ønsker å flytte til Tuddal eller bo her i en kortere eller lengre periode. Tuddal Montessoriskule har et godt forhold til Hjartdal kommune som driver barnehage i 1. etasje i skolebygget, så det skulle være gode muligheter både for store og små i Tuddal!