Styret

Styret i Tuddal Montessoriskule består av:
Sondre Bondal (styreleder)
André Clausen (styremedlem)
Ola Søgaard (styremedlem)
Gunnar Løndalen (styremedlem)
Asbjørg Johnsbøen (varamedlem )
Malin Abrahamsen